Registrácia.

Tieto údaje slúžia na efektívnejšie profilovanie eventových skupín, s cieľom spájať ľudí podobného veku, záujmov a preferencií. Agentúra však nezaručuje 100% zhodu s profilom a predstavami klienta. 

Zaručujeme však, že rôznorodosť ľudí prinesie do skupiny ako aj do vzťahu vždy niečo nové a obohacujúce.

Tieto údaje zároveň slúžia na zasielanie eventových newsletterov pre cieľovú skupinu klientov.

ikona

MÁTE OTÁZKY ?

Kontaktujte nás:

+421 (0) 907 713 444

Registračný formulár.